Перші дні життя поросяти дуже важливі для його подальшого зростання і розвитку. Впродовж перших 2 місяців життя порося збільшує свою живу масу в 18-20 разів, при чому швидкість зростання з віком швидко знижується. Основне завдання в підсисний і відлучний періоди – максимально використати здатність до швидкого зростання, оскільки компенсація недоотриманого приросту в пізнішому віці обернеться додатковими витратами на відгодівлю. Перехід з престартера на стартер проводять за 5-6 днів та на 38-42 день від народження в нижченаведених пропорціях:

1-2 день – 70% х 30%,
3-4 день – 50% х 50%,
5-6 день – 30% х 70%.

Звернути особливу увагу на технологію утримання (температура не нижче 22°С). Вільний доступ до чистої води (бажано добавити підкислювач). Механізм дії підкислювачів (мурашина ки-та, лимонна ки-та, молочна ки-та) спрямований в першу чергу на зниження рН вмісту шлунку – завдяки цьому підвищується ферментативна активність і покращується травлення. Застосування підкислювачів повністю вирішує проблеми які пов’язані з діареєю після відлучки, підвищує продуктивність шляхом поліпшення травлення. Корм згодовувати порційно (не менше 4-6 разів на добу). Звернути увагу на ветеринарний стан тварин. (якщо потрібно то робити профілактику шлунково-кишкових захворювань, для цього необхідно періодично застосовують пробіотики). Таким чином, застосування комбікормів престартера і стартера дозволяє вирішити ряд основних проблем відлучного періоду:

недолік, атипова і низька активність травних ферментів при переході на тверді корми;
деструктивні морфологічні зміни кишкового епітелію – зниження сорбції поживних речовин внаслідок переходу з молока на тверді корми;
недостатній рівень шлункової секреції;
відсутність імуноглобулінів і седативних чинників молока;
низьке споживання корму;
привчання до нового раціону;
стрес від відлучення;
захворювання відлучення (кишкові розлади, анемії, респіраторні хвороби).

Схема внесення комбікорму стартер ПК 50 до раціону поросят

Вік, дні 37-38 39-40 41-42 43-48 53-54 55-56 57-58 59-60 Серед. за період
Потреба корму
на голову за добу,
г
Престартер 100% комбікорм 385 325 210
Стартер 100% комбікорм 165 325 490 700 750 800 850 900 12000 – 13000